(login)

Vadošais zāļu ražotājs Baltijas valstīs

Arhīvs


2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2014. gada 22. decembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
08.12.2014

Lasīt vairāk


Par «Grindeks» finanšu rezultātiem 2014. gada deviņos mēnešos
28.11.2014

Piektdien, 28. novembrī akciju sabiedrības «Grindeks» „NASDAQ OMX Riga” iesniegtie 2014. gada deviņu mēnešu nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati liecina, ka koncerna apgrozījums 2014. gada deviņos mēnešos bija 63,1 milj. euro, kas ir par 17,3 milj. euro vai par 21,5% mazāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos. Savukārt koncerna neto peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem, 2014. gada deviņos mēnešos bija 3,7 milj. euro, kas, salīdzinot ar 2013. gada deviņiem mēnešiem, ir samazinājusies par 4 milj. euro vai 52,4%. Bruto peļņas rentabilitāte 2014. gada deviņos mēnešos bija 58,3%, savukārt tīrās peļņas rentabilitāte bija 5,8%. 2014. gada deviņos mēnešos Koncerna saražotā produkcija eksportēta uz 57 pasaules valstīm, kopumā par 59,7 milj. euro, kas ir par 16,4 milj. euro vai par 21,5% mazāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos.

Lasīt vairāk


Paziņojums par akciju sabiedrības «Grindeks» ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
20.11.2014

Akciju sabiedrības «Grindeks» (vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības «Grindeks» ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2014. gada 22. decembrī plkst. 11.00 akciju sabiedrības «Grindeks» telpās, Krustpils ielā 53,Rīgā.

Lasīt vairāk


Par akciju sabiedrības «Grindeks» padomes sastāvu
12.11.2014

Informējam, ka akciju sabiedrības «Grindeks» padome, kura tika ievēlēta 2014. gada 11. novembra ārkārtas akcionāru sapulcē, savā pirmajā sēdē, kura tika noturēta pēc akcionāru sapulces, ir lēmusi par akciju sabiedrības «Grindeks» padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēt Kirovu Lipmanu un par akciju sabiedrības «Grindeks» padomes priekšsēdētāja vietnieci atkārtoti ievēlēt Annu Lipmani. Atgādinām, ka visi jaunievēlētie padomes locekļi darbojās arī iepriekšējās padomes sastāvā.

Lasīt vairāk


Akciju sabiedrības «Grindeks» 2014. gada 11. novembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI
11.11.2014

Lasīt vairāk


Akciju sabiedrības «Grindeks» 2014. gada 11. novembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
28.10.2014

Lasīt vairāk


«Grindeks» valdes loceklis Vadims Rabša pārvēlēts uz vēl vienu pilnvaru darbības termiņu
13.10.2014

AS «Grindeks» informē, ka uzņēmuma padome ir pārvēlējusi esošo valdes locekli, Finanšu un administratīvo direktoru Vadimu Rabšu uz vēl vienu pilnvaru darbības termiņu – trīs gadiem.

Lasīt vairāk


Akcionāra iesniegtie akciju sabiedrības «Grindeks» ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā iekļauto jautājumu lēmumu projekti
24.09.2014

Akciju sabiedrība «Grindeks» (vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) paziņo, ka akcionārs „ABLV Private Equity Fund 2010”, KS (vienotais reģ. nr. 40103307758, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010), kuram pieder 22,66% balsstiesīgā kapitāla, akciju sabiedrības «Grindeks» ārkārtas akcionāru sapulces, kas notiks 2014. gada 11. novembrī plkst. 11.00 akciju sabiedrības «Grindeks» telpās, Krustpils ielā 53, Rīgā, darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem ir iesniedzis šādus lēmumu projektus: 

Lasīt vairāk


Paziņojums par akciju sabiedrības «Grindeks» ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
12.09.2014

Akciju sabiedrības «Grindeks» (vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības «Grindeks» ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2014. gada 11. novembrī plkst. 11.00 akciju sabiedrības «Grindeks» telpās, Krustpils ielā 53,Rīgā.

Lasīt vairāk


Paziņojums par AS «Grindeks» akcionāru sapulces izsludināšanu
05.09.2014

AS «Grindeks» 2014. gada 29. augustā, iesniedzot 2014. gada pirmā pusgada nerevidētos konsolidētos finanšu pārskatus, informēja, ka ārkārtas akcionāru sapulce, lai lemtu par 2013. gada peļņas izlietošanu un revīzijas komitejas sastāvu, tiks izsludināta nākošajā nedēļā. Organizatorisku iemeslu dēļ ārkārtas akcionāru sapulce tiks izsludināta nedēļu vēlāk – līdz 2014. gada 12.septembrim.

Lasīt vairāk


«Grindeks» finanšu rezultāti 2014. gada pirmajā pusgadā
29.08.2014

Šodien, 29. augustā akciju sabiedrības «Grindeks» „NASDAQ OMX Riga” iesniegtie 2014. gada pirmā pusgada nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati liecina, ka koncerna apgrozījums 2014. gada pirmajā pusgadā bija 40,7 milj. euro, kas ir par 13,9 milj. euro vai par 25,5% mazāk nekā 2013. gada pirmajā pusgadā. 

Lasīt vairāk


Paziņojums par izmaiņām AS «Grindeks» revīzijas komitejas sastāvā
28.08.2014

AS «Grindeks» informē, ka revīzijas komitejas loceklis Uldis Osis ir iesniedzis paziņojumu par komitejas locekļa amata atstāšanu. Par revīzijas komitejas turpmāko sastāvu tiks lemts ārkārtas akcionāru sapulcē, kura tiks sasaukta pēc 2014.gada sešu mēnešu finanšu rezultātu publicēšanas.

Lasīt vairāk


AS «Grindeks» Gada grāmata un Korporatīvās sociālās atbildības ziņojums 2013
08.07.2014

Šodien, 8. jūlijā akciju sabiedrība «Grindeks» „NASDAQ OMX Riga” iesniedza «Grindeks» Gada grāmatu un Korporatīvās sociālās atbildības ziņojumu 2013.

Lasīt vairāk


Sergejs Bataļins ievēlēts par AS «Grindeks» valdes locekli
03.07.2014

AS «Grindeks» informē, ka saskaņā ar AS «Grindeks» padomes lēmumu par valdes locekli AS «Grindeks» valdē ievēlēts Sergejs Bataļins.

Lasīt vairāk


Paziņojums par izmaiņām AS «Grindeks» padomes sastāvā
12.06.2014

AS «Grindeks» informē, ka padomes loceklis Uldis Osis ir iesniedzis paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu. 

Lasīt vairāk


AS «Grindeks» 2014.gada 10.jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
10.06.2014

Lasīt vairāk


«Grindeks» noslēdzis līgumu par Slovākijas „HBM Pharma” s.r.o. iegādi
30.05.2014

AS «Grindeks» informē, ka 2012. gadā tika noslēgts pirkuma līgums ar „Dashdirect Limited” par „HBM Pharma” s.r.o. (Slovākija) simtprocentīgu (100%) kapitāldaļu iegādi. Kopējā darījuma summa ir 13,1 milj. euro. AS «Grindeks» ir veikusi avansa maksājumu 11,67 milj. euro apmērā.

Lasīt vairāk


Par «Grindeks» finanšu rezultātiem 2014. gada pirmajā ceturksnī
30.05.2014

Šodien, 30. maijā akciju sabiedrības «Grindeks» „NASDAQ OMX Riga” iesniegtie 2014. gada pirmā ceturkšņa nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati liecina, ka Koncerna apgrozījums 2014. gada pirmajā ceturksnī bija 18,81 milj. euro, kas ir par 5,4 milj. euro vai par 22% mazāk kā 2013. gada pirmajā ceturksnī.

Lasīt vairāk


Paziņojums par AS «Grindeks» kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu un lēmumu projekti
30.04.2014

Akciju sabiedrības «Grindeks» (vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības «Grindeks» kārtējā akcionāru sapulce notiks 2014.gada 10.jūnijā plkst. 11.00 akciju sabiedrības «Grindeks» telpās, Krustpils ielā 53, Rīgā.

Lasīt vairāk


Par «Grindeks» revidētajiem 2013. gada finanšu pārskatiem
30.04.2014

30. aprīlī akciju sabiedrība «Grindeks» ir iesniegusi „NASDAQ OMX Riga” 2013. gada revidētos konsolidētos finanšu pārskatus. Revidēti finanšu pārskati liecina, ka Koncerna apgrozījums 2013. gadā bija 118,5 milj. euro, kas ir par 0,8 milj. euro vai par 1% vairāk kā 2012. gadā.

Lasīt vairāk


East Capital AB ir zaudējusi līdzdalību AS «Grindeks» akciju kapitālā
06.02.2014

AS «Grindeks» informē, ka ir saņēmusi precizētu East Capital AB paziņojumu par būtiskas līdzdalības zaudēšanu 1 081 593 akciju jeb 11,28% apmērā no AS «Grindeks» akciju kapitāla š.g. 31.janvārī.

Lasīt vairāk


ABLV Private Equity Fund 2010, KS ir ieguvusi 22,66% AS «Grindeks» akciju kapitāla
05.02.2014

AS «Grindeks» informē, ka ir saņēmusi ABLV Private Equity Fund 2010, KS paziņojumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu 22,66% apmērā no AS «Grindeks» akciju kapitāla.

Lasīt vairāk


«Grindeks» saņem biržas atzinību par investoru attiecībām
31.01.2014

«Grindeks» saņēmis NASDAQ OMX Baltijas biržas balvas kā viens no pirmā piecinieka uzņēmumiem Baltijas valstīs gan labāko investoru attiecību ziņā, gan nominācijā par labākajām interaktīvajām investoru attiecībām internetā.

Lasīt vairāk