(login)

Vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs

MILDRONĀTS®-GRINDEKS

MILDRONĀTS®-GRINDEKS 250 mg kapsulas

Meldonium

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM