(login)

Vadošais zāļu ražotājs Baltijas valstīs

Biržas ziņas


2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Paziņojums par akciju sabiedrības «Grindeks» ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
12.09.2014

Akciju sabiedrības «Grindeks» (vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības «Grindeks» ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2014. gada 11. novembrī plkst. 11.00 akciju sabiedrības «Grindeks» telpās, Krustpils ielā 53,Rīgā.

Lasīt vairāk


Paziņojums par AS «Grindeks» akcionāru sapulces izsludināšanu
05.09.2014

AS «Grindeks» 2014. gada 29. augustā, iesniedzot 2014. gada pirmā pusgada nerevidētos konsolidētos finanšu pārskatus, informēja, ka ārkārtas akcionāru sapulce, lai lemtu par 2013. gada peļņas izlietošanu un revīzijas komitejas sastāvu, tiks izsludināta nākošajā nedēļā. Organizatorisku iemeslu dēļ ārkārtas akcionāru sapulce tiks izsludināta nedēļu vēlāk – līdz 2014. gada 12.septembrim.

Lasīt vairāk


«Grindeks» finanšu rezultāti 2014. gada pirmajā pusgadā
29.08.2014

Šodien, 29. augustā akciju sabiedrības «Grindeks» „NASDAQ OMX Riga” iesniegtie 2014. gada pirmā pusgada nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati liecina, ka koncerna apgrozījums 2014. gada pirmajā pusgadā bija 40,7 milj. euro, kas ir par 13,9 milj. euro vai par 25,5% mazāk nekā 2013. gada pirmajā pusgadā. 

Lasīt vairāk


Paziņojums par izmaiņām AS «Grindeks» revīzijas komitejas sastāvā
28.08.2014

AS «Grindeks» informē, ka revīzijas komitejas loceklis Uldis Osis ir iesniedzis paziņojumu par komitejas locekļa amata atstāšanu. Par revīzijas komitejas turpmāko sastāvu tiks lemts ārkārtas akcionāru sapulcē, kura tiks sasaukta pēc 2014.gada sešu mēnešu finanšu rezultātu publicēšanas.

Lasīt vairāk


AS «Grindeks» Gada grāmata un Korporatīvās sociālās atbildības ziņojums 2013
08.07.2014

Šodien, 8. jūlijā akciju sabiedrība «Grindeks» „NASDAQ OMX Riga” iesniedza «Grindeks» Gada grāmatu un Korporatīvās sociālās atbildības ziņojumu 2013.

Lasīt vairāk