(login)

Vadošais zāļu ražotājs Baltijas valstīs

Biržas ziņas


2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
«Grindeks» valdes loceklis Vadims Rabša pārvēlēts uz vēl vienu pilnvaru darbības termiņu
13.10.2014

AS «Grindeks» informē, ka uzņēmuma padome ir pārvēlējusi esošo valdes locekli, Finanšu un administratīvo direktoru Vadimu Rabšu uz vēl vienu pilnvaru darbības termiņu – trīs gadiem.

Lasīt vairāk


Akcionāra iesniegtie akciju sabiedrības «Grindeks» ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā iekļauto jautājumu lēmumu projekti
24.09.2014

Akciju sabiedrība «Grindeks» (vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) paziņo, ka akcionārs „ABLV Private Equity Fund 2010”, KS (vienotais reģ. nr. 40103307758, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010), kuram pieder 22,66% balsstiesīgā kapitāla, akciju sabiedrības «Grindeks» ārkārtas akcionāru sapulces, kas notiks 2014. gada 11. novembrī plkst. 11.00 akciju sabiedrības «Grindeks» telpās, Krustpils ielā 53, Rīgā, darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem ir iesniedzis šādus lēmumu projektus: 

Lasīt vairāk


Paziņojums par akciju sabiedrības «Grindeks» ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
12.09.2014

Akciju sabiedrības «Grindeks» (vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības «Grindeks» ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2014. gada 11. novembrī plkst. 11.00 akciju sabiedrības «Grindeks» telpās, Krustpils ielā 53,Rīgā.

Lasīt vairāk


Paziņojums par AS «Grindeks» akcionāru sapulces izsludināšanu
05.09.2014

AS «Grindeks» 2014. gada 29. augustā, iesniedzot 2014. gada pirmā pusgada nerevidētos konsolidētos finanšu pārskatus, informēja, ka ārkārtas akcionāru sapulce, lai lemtu par 2013. gada peļņas izlietošanu un revīzijas komitejas sastāvu, tiks izsludināta nākošajā nedēļā. Organizatorisku iemeslu dēļ ārkārtas akcionāru sapulce tiks izsludināta nedēļu vēlāk – līdz 2014. gada 12.septembrim.

Lasīt vairāk


«Grindeks» finanšu rezultāti 2014. gada pirmajā pusgadā
29.08.2014

Šodien, 29. augustā akciju sabiedrības «Grindeks» „NASDAQ OMX Riga” iesniegtie 2014. gada pirmā pusgada nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati liecina, ka koncerna apgrozījums 2014. gada pirmajā pusgadā bija 40,7 milj. euro, kas ir par 13,9 milj. euro vai par 25,5% mazāk nekā 2013. gada pirmajā pusgadā. 

Lasīt vairāk