(login)

Vadošais zāļu ražotājs Baltijas valstīs

Biržas ziņas


2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
«Grindeks» finanšu rezultāti 2014. gada pirmajā pusgadā
29.08.2014

Šodien, 29. augustā akciju sabiedrības «Grindeks» „NASDAQ OMX Riga” iesniegtie 2014. gada pirmā pusgada nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati liecina, ka koncerna apgrozījums 2014. gada pirmajā pusgadā bija 40,7 milj. euro, kas ir par 13,9 milj. euro vai par 25,5% mazāk nekā 2013. gada pirmajā pusgadā. 

Lasīt vairāk


Paziņojums par izmaiņām AS «Grindeks» revīzijas komitejas sastāvā
28.08.2014

AS «Grindeks» informē, ka revīzijas komitejas loceklis Uldis Osis ir iesniedzis paziņojumu par komitejas locekļa amata atstāšanu. Par revīzijas komitejas turpmāko sastāvu tiks lemts ārkārtas akcionāru sapulcē, kura tiks sasaukta pēc 2014.gada sešu mēnešu finanšu rezultātu publicēšanas.

Lasīt vairāk


AS «Grindeks» Gada grāmata un Korporatīvās sociālās atbildības ziņojums 2013
08.07.2014

Šodien, 8. jūlijā akciju sabiedrība «Grindeks» „NASDAQ OMX Riga” iesniedza «Grindeks» Gada grāmatu un Korporatīvās sociālās atbildības ziņojumu 2013.

Lasīt vairāk


Sergejs Bataļins ievēlēts par AS «Grindeks» valdes locekli
03.07.2014

AS «Grindeks» informē, ka saskaņā ar AS «Grindeks» padomes lēmumu par valdes locekli AS «Grindeks» valdē ievēlēts Sergejs Bataļins.

Lasīt vairāk


Paziņojums par izmaiņām AS «Grindeks» padomes sastāvā
12.06.2014

AS «Grindeks» informē, ka padomes loceklis Uldis Osis ir iesniedzis paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu. 

Lasīt vairāk