(login)

Vertikāli integrēts farmācijas uzņēmums Baltijas valstīs

Biržas ziņas


2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
AS «Grindeks» 2016. gada 7. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
24.05.2016

Lasīt vairāk


Paziņojums par akciju sabiedrības GRINDEKS kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
06.05.2016

Akciju sabiedrības «Grindeks» (vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības «Grindeks» kārtējā akcionāru sapulce notiks 2016. gada 7. jūnijā plkst. 11.00 akciju sabiedrības «Grindeks» telpās, Krustpils ielā 53, Rīgā.

Lasīt vairāk


Par «Grindeks» revidētajiem rezultātiem 2015. gadā
29.04.2016

Lasīt vairāk


Par «Grindeks» rezultātiem 2015. gadā
26.02.2016

Šodien, 26. februārī, akciju sabiedrības «Grindeks» „NASDAQ Riga” iesniegtie 2015. gada nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati liecina, ka Koncerna apgrozījums 2015. gadā bija 82,9 milj. eiro, kas ir par 5,6 milj. eiro vai par 6,3% mazāk nekā 2014. gadā. Koncerna neto peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības akcionāriem, 2015. gadā bija 1,0 milj. eiro, salīdzinot ar 2014. gadu, kuru Koncerns pabeidza ar 2,5 milj. eiro zaudējumiem.

Lasīt vairāk


Paziņojums par izmaiņām AS «Grindeks» padomes sastāvā
13.01.2016

Lasīt vairāk